Forberedelse til GMAT

Du trenger å vite hva GMAT testen er og hvordan den fungerer.

Forberedelse til GMAT ® testen vil være av stor betydning for å få en god score. Få gratis forberedende programvare til GMAT her! Den smarteste måten å begynne å forberede seg til GMAT testen på, er ved å laste ned gratis GMATPrep programvare.

GMAT test registrering

For å registrere deg til GMAT du trenger for å finne en GMAT testsenter og velg et tilgjengelig date.You kan registrer opp til seks måneder før GMAT test dato, og minimum 21 dager før fristen din søknad. GMAT test registrering er tilgjengelig online eller via telefon. Vi veileder deg gjennom de ulike registrerings alternativene.

GMAT test resultat

Ditt GMAT testresultat inkluderer fem forskjellige områder: Skriftlig analytisk evaluering, integrert resonnement, kvantitativ testing / matematikk, verbal forståelse og det totale resultatet. Total poengsum for GMAT testen gis på en skala fra 200-800, og er basert på delresultatene på den kvantitative og verbale delen. To tredjedeler av testtakerne får et resultat på mellom 400 og 600 poeng<1>.

GMAT - Graduate Management Admission Test 2019


Graduate Management Admission Test (GMAT) er en standardisert, datatilpasset test, som går for å være et av de mest pålitelig redskapene for å vurdere ferdigheter som er viktige i Graduate Management studier. GMAT resultatet har også vist seg å være en effektiv indikator for akademisk suksess i første studieår.

GMAT testen brukes av handelshøyskoler globalt som et av opptakskriteriene for sine programmer, inkludert MBA, Master in Management, og Master of Finance. I dag bruker mer enn 5700 mastergrad programmer over hele verden GMAT testen som en objektiv måte å sammenligne potensielle studenter på - uansett hvilken utdanning, statsborgerskap, alder eller kjønn søkerne har. GMAT testen administreres i standardiserte testsentre i mer enn 110 land.

Ditt GMAT resultat er gyldig i 5 år, så du har mulighet til å velge om du vil starte master graden rett etter du er ferdig med nåværende utdanning eller senere. Hvis du ønsker å søke på en handelshøyskole noen gang i løpet av de neste fem årene, er det anbefalt at du tar GMAT så snart som mulig - mens du fortsatt studerer, eller kort tid etter eksamen. På denne måten mister du ikke den intuisjonen for akademiske oppgaver som du har som student.


Finn ditt nærmeste GMAT testsenter og registrer deg for GMAT i dag !

 

Hva er de viktigste delene av en GMAT test, og hva vurderer de?

GMAT testen har fire hoveddeler - den kvantitative delen, den skriftlige delen, delen for integrated reasoning og vurdering av analytisk språk (AWA). Total testtid er tre og en halv time, men du bør planlegge en total tid på ca. fire timer, inkludert valgfrie pauser.

1 Kvantitativ del:. Den kvantitative delen av GMAT testen måler din evne til å løse kvantitative problemer og tolke grafisk data. To typer spørsmål går igjen gjennom denne delen - problemløsning og databehandling. Begge typer krever kunnskap om aritmetikk, elementær algebra og allment kjente begreper i geometri.

2.Skriftlig del: Den skriftlige delen av GMAT testen måler din evne til å lese og forstå skriftlig materiale, evaluere og begrunne argumenter, samt å rette skriftlig materiale, slik at det samsvarer med standard skriftlig engelsk.

3. Integrated Reasoning: Dette er en ny del av GMAT testen, designet for å måle din evne til å evaluere data presentert i flere formater fra flere kilder. Blant de ferdigheter som måles er følgende: å organisere informasjon og se sammenhenger som løser beslektede problemer, kombinere informasjon for å løse komplekse problemer, og å sammenfatte informasjon som presenteres grafisk, i tekst og tall. Slik kompetanse er svært viktig på en rekke områder blant annet innen ledelse og næringsliv.

4. Vurdering av analytisk språk: AWA delen består av et 30-minutters essay, som skal være en analyse. For denne delen av GMAT må du være i stand til å analysere begrunnelsen bak en gitt argumentasjon og å skrive en kritisk vurdering av argumentene. Diskusjonen gjelder temaer av allmenn interesse relatert til virksomhetsdrift eller en rekke andre fag. Spesifikk kunnskap om essay er ikke nødvendig, siden det er bare din evne til å skrive analytisk som er vurdert i denne delen. Du vil ikke bli bedt om å presentere dine egne synspunkter på temaet.

Den kvantitative og skriftlige deler av GMAT testen er multiple-choice, og administreres i et datatilpasset format som tilpasser seg testtakerens individuelle nivå. Dette etablerer en høyere grad av nøyaktighet enn en fast prøve, samt forkorter tiden det tar å fullføre testen. Ved starten av hver multiple-choice del av testen, vil du få et spørsmål av moderat vanskelighetsgrad. Hvis du svarer riktig på det første spørsmålet, vil datamaskinen gi deg et vanskeligere spørsmål. Hvis du svarer feil på det første spørsmålet, vil neste spørsmål være enklere. Denne prosessen vil fortsette inntil du har fullført delen, og maskinen vil da ha skapt en nøyaktig vurdering av nivået ditt på det bestemte området. Hvis du besvarer et spørsmål feil ved en feiltagelse eller riktig ved å gjette tilfeldig, vil svar på de følgende spørsmål til slutt lede deg tilbake til spørsmål på riktig vanskelighetsgrad for deg.

Vennligst merk: fordi datamaskinen registrerer hvert spørsmål før du velger den neste, kan du ikke hoppe over spørsmål, endre eller gå tilbake til dine svar på tidligere spørsmål.