Gratis engelsktest her!

Test your English level now! This is the best preparation you can get to improve your English level and score better on the English tests that universities use as part of their admission requirements. Check your knowledge of English grammar and your level of understanding complex texts in English, improve your language skills and save money.

Hvordan forbereder man seg best til GMAT?

Hvis du ønsker å bli tatt opp ved en av de beste handelshøyskolene i verden, må du forberede seg til å ta GMAT-eksamenen. HVORFOR? Fordi de alle har GMAT som opptakskrav. GMAT gir skolen en klar indikasjon på hvor godt du vil gjøre det som førsteårsstudent på en studieprogram i et bedriftsøkonomisk fag. GMAT vil teste din evne til å forstå og lære deg typiske matematiske prinsipper, terminologi og tankesett. Most students need to prepare for the GMAT and to be sure to get a result that will get you enrolled you will need to study at least 80-100 hours and take a GMAT prep course.